מלחמת שברים

חיפוש שיעור

מלחמת שברים

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

יחידת הלימוד מיועדת לתלמידי כיתה ד' ו- ה',  והיא מחולקת לשני שיעורים בני 45 דקות כל אחד, העוסקים בהשוואת שברים. בשיעור הראשון יקבלו התלמידים דפי המשימה שמצוירים עליהם קלפי שברים לגזירה. על כל קלף מופיע שבר הרשום בצורה הרגילה שלו ועיגול מתאים המציג את השבר הזה באופן חזותי. התלמידים יתחלקו לזוגות וישחקו עם הקלפים "משחק מלחמה" (השבר הגדול מנצח בכל סיבוב). בחלק מן המקרים הם יראו מיד, לפי העין, איזה שבר גדול יותר, אך במקרים אחרים לא יהיה להם קל להחליט, והם "ייאלצו" להשתמש בשיקולים אחרים.