טופס הרשמה לפעילות וירטואלית מדעית לכיתות ו' - תשע"ח

הרשמה בין התאריכים  21.1.2018 - 14.2.2018

שימו לב, לפעילות זו יש תרגום לשפה הערבית