האם השברים ממלאים את העיגולים

חיפוש שיעור

האם השברים ממלאים את העיגולים

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור מיועד לתלמידים בסוף כיתה ג או בכיתה ד, והוא מתחיל בהיכרות עם שברי היחידה ובהשוואתם זה לזה. השיעור מוביל גם לנגיעה ראשונית בשברים שאינם שברי יחידה ובמספרים מעורבים. באופן מפתיע, אם כי גם טבעי (כפי שתיווכחו), השיעור מגיע גם להשוואת שברים בעזרת רעיון ההשלמה לשלם.