חיפוש שיעור

איש צבוע

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור מיועד להוראה בכיתה ה, והוא מכיל 17 שאלות ממגוון נושאים של כיתה זו – שברים פשוטים, שברים עשרוניים, גיאומטרייה, ממוצע, אחוזים ועוד. אפשר לשחק את המשחק בשיעור אחד בסוף השנה, ואז הוא יהווה פעילות סיכום. אפשר לחלק את השיעור למספר חלקים ולשחק כל אחד מהם בסיומו של שיעור אחר.