הדיונון האומן

חיפוש שיעור

הדיונון האומן

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור מיועד לתלמידים בכיתה ו, והוא עוסק בחישוב שטחי הפנים של מבנים מקוביות. סיפור המסגרת מספר על הדיונון פינקי הצובע בדיו את החוץ של הבתים של דרי האוקיינוס. הדגש בשיעור זה לא יהיה על מבנים שהם תיבות. העיסוק בתיבות יתבצע בשיעור הבא ששמו "הדיונון האומן והתיבות".