הטוב, הרע וחוש המידה - מותאם למחוז החרדי

חיפוש שיעור

הטוב, הרע וחוש המידה - מותאם למחוז החרדי

הועלה ע"י הנהלת האתר

היחידה עוסקת ביתרונות השימוש בטכנולוגיה הקשורה בחשמל ובהשפעות סביבתיות של ייצור חשמל. בפתיחה, התלמידים יפתרו חידת היגיון הקשורה לשימוש בחשמל. בהמשך, התלמידים יקיימו ויכוח מאורגן    (Debate) הקשור בטכנולוגיות ליצור חשמל תוך התנסות במיומנות הטיעון. פעילות זו תוביל לדיון ביתרונות השימוש בחשמל ובנזקים הסביבתיים הנלווים. לסיום יתקיים דיון על הגדרות של טוב ורע בהקשר של שימוש בחשמל ובטכנולוגיה כמו גם בהיבט רחב יותר.