צייר לי כבשה - מותאם למחוז החרדי

חיפוש שיעור

צייר לי כבשה - מותאם למחוז החרדי

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת בהתאמת בעלי חיים לסביבה בה הם חיים. במשחק הפתיחה כל קבוצה מגרילה תכונות שונות של בעלי חיים, מצרפת אותן זו לזו ויוצרת מהן בעל חיים דמיוני.לאחר מכן, מחליטים התלמידים לאיזו סביבת חיים יכול בעל החיים שיצרו להתאים, תוך נימוק בחירתם ותרגול של מיומנות הטיעון. היחידה מדגישה כי אין תכונה "טובה" או "רעה" אלא "תכונה המתאימה לסביבה" ומאפשרת להשיג את צרכי הקיום שלהם ולשרודבפעילות הסכום מוצגים לתלמידים בעלי חיים שונים והתלמידים מנסים לנחש מהי סביבת החיים שלהם, על פי תכונותיהם