חיפוש שיעור

חי או מת

הועלה ע"י הנהלת האתר

השיעור מתבסס על עיקרון הכיתה ההפוכה בו התלמידים מקבלים סרטון ידע כשיעורי בית. בביתם יוכלו לצפות בו מספר פעמים כרצונם עד שירכשו את הידע הבסיסי, במקרה זה: מאפייני החיים. בשיעור, מצוידים בידע הבסיסי, ישתמשו בו התלמידים למגוון משימות מסדר חשיבה גבוה יותר.