אולי תשים לי קצת סוכר - מותאם למחוז החרדי

חיפוש שיעור

אולי תשים לי קצת סוכר - מותאם למחוז החרדי

הועלה ע"י הנהלת האתר

אחד הכלים המאפשרים לנו לדעת מה מכיל כל מוצר מזון ומהו הרכבו התזונתי הוא תווית המזון אותה מחויבות חברות המזון לפרסם על גבי אריזת המוצר. לתווית זו שני חלקים: הסימון התזונתי ורשימת הרכיבים.

יחידה זו מתמקדת ברשימת הרכיבים. היחידה משלימה את  היחידה "מה באריזה?" העוסקת בניתוח הפן השיווקי של אריזות המזון כמו גם בחלק של הסימון התזונתי שבתווית המזון.