מתחלקים לזוגות – חלק ב

חיפוש שיעור

מתחלקים לזוגות – חלק ב

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

פעילות המשך זו מיועדת אף היא לתלמידים בכיתה ג, והיא תוליך אותם להבנה מתי מכפלה של שני מספרים טבעיים היא זוגית ומתי היא אי-זוגית. הפעילות מתאימה לשני שיעורים בני 45 דקות כל אחד. כמו בפעילות הקודמת, גם הפעם ילווה אותנו המודל הוויזואלי של מספרים טבעיים (הצגת כל מספר באמצעות ריבועים) שיסייע להבין רעיונות בצורה כללית ואלגברית. בחלק הראשון של השיעור נעסוק בחיבור של מספר גדול של מספרים טבעיים – מתי התוצאה היא זוגית ומתי אי-זוגית, ורק בהמשך נשתמש בתובנות שנצברו כדי לקבל תובנות דומות לגבי מכפלה של מספרים טבעיים.