חיפוש שיעור

פתוח סגור

הועלה ע"י הנהלת האתר

בחיי היומיום התלמידים רגילים לכך שהמילה "פתוח" מציינת פעולה (ברז פתוח, רדיו "פתוח") ואילו המילה "סגור" מציינת חוסר פעולה (זה לא כל כך נעים לראות גן סגור...). במעגלים חשמליים, המשמעות מתהפכת: מעגל פתוח הוא מעגל שלא זורם בו זרם, ולא מתבצעת בו כל פעולה, ואילו מעגל סגור הוא כזה שזורם בו זרם והצרכנים שבו פועלים. פעילויות הפתיחה והסיכום מדגישות הבדל זה בשימוש במילים "פתוח" ו"סגור".