חיפוש שיעור

שתי ידיים

הועלה ע"י הנהלת האתר

בפעילויות הקודמות בנו התלמידים מעגלים חשמליים המכילים סוללות בתוך בית סוללה ונורות בתוך בית נורה, וכל שהם נדרשו כדי להרכיב מעגל חשמלי היה לחבר בין חוטי החיבור. בפעילות הנוכחית ילמדו התלמידים כיצד לחבר למעגל סוללה ללא בית סוללה ונורה ללא בית נורה, ומתוך כך יבינו את התפקיד של החלקים השונים ברכיבים החשמליים הללו.