חיי צמחים - שורשים חלק ב'

חיפוש שיעור

חיי צמחים - שורשים חלק ב'

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו היא חלק מסדרת יחידות "חיי צמחים" העוסקות בחלקי הצמח ותפקידם. השם בא להדגיש כי גם צמחים הם יצורים חיים. יחידות אלו מכוונות את התלמידים לשים לב לקשר בין מבנה חלקי הצמח לבין תפקודם, ושמות דגש על המגוון בעולם הצמחים על ידי הדגמת דמיון ושוני במבנה הצמחים. יחידה זו היא המשך ליחידה :חיי צמחים – שורשים חלק א'".