חיפוש שיעור

צמחים שוב ושוב

הועלה ע"י הנהלת האתר

נושא שיעור זה הוא מחזור החיים של צמחים. הפעילות תאפשר לתלמידים לסכם את הידע הקודם שלהם על אברי הצמח ותפקידם, ולהכיר את השלבים השונים של מחזור חיי הצמח ואת אברי הצמח המעורבים בכל שלב. במהלך הפעילות התלמידים ייכנסו לנעלי מקצוע הדיבוב בתעשיית הסרטים: לאחר צפייה בסרטון אילם המתאר את מחזור חיי הצמח יתבקשו התלמידים לדבב את הסרטון תוך התייחסות לשלבים השונים במחזור חיי הצמח ולאברי הצמח המעורבים בכל שלב. פעילות זו תאפשר להם לזהות את שלבי החיים של הצמח ואת אברי הצמח המעורבים בכל שלב ולהבין את משמעות המחזוריות בחיי הצמח.