על טעם ריח וצמח

חיפוש שיעור

על טעם ריח וצמח

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו היא אחת מבין שתי יחידות לימוד העוסקות בהיבטים שונים של חשיבות מגוון הצמחים לאדם. לשתיהן פתיחה וסיום זהים, השוני הוא בגוף השיעורים. תוכלו ללמד את שתי היחידות ברצף, ואז אין צורך לחזור על הפתיחה הזהה גם בשיעור השני,  או לבחור ללמד רק את אחת משתי היחידות, על פי העדפתכם.

היחידה שלפניכם "על טעם, ריח וצמח" עוסקת בשימושים במגוון צמחים בתעשיות המזון, התרופות והקוסמטיקה ואילו היחידה המשלימה "עלי תאנה" עוסקת בחשיבות מגוון הצמחים בתעשיית הטקסטיל.

שתי היחידות יאפשרו לתלמידים להפנים כי האדם משתמש במגוון רחב של צמחים בתחומי חיים שונים ובתעשיות שונות.