עלי תאנה - חשיבות המגוון בצמחים

חיפוש שיעור

עלי תאנה - חשיבות המגוון בצמחים

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו היא אחת מבין שתי יחידות לימוד העוסקות בהיבטים שונים של חשיבות מגוון הצמחים לאדם. היחידה שלפניכם, "עלי תאנה" עוסקת בחשיבות מגוון הצמחים בתעשיית הטקסטיל ואילו היחידה המשלימה, "על טעם, ריח וצמח", עוסקת בשימושים במגוון צמחים בתעשיות המזון, התרופות והקוסמטיקה.

לשתי היחידות פתיחה וסיום זהים. תוכלו ללמד את שתי היחידות ברצף – ואז אין צורך לחזור על הפתיחה הזהה גם בשיעור השני -  או לבחור ללמד רק אחת משתי היחידות, על פי העדפתכם.

שתי היחידות יאפשרו לתלמידים להפנים כי האדם משתמש במגוון רחב של צמחים בתחומי חיים שונים ובתעשיות שונות.

במהלך הפעילות "עלי תאנה" המופיעה כאן, התלמידים יתנסו בשלבי ייצור בד הכותנה בשיטות מסורתיות. בסיום השיעור תוכלו לחשוף אותם לשיטות המודרניות של ייצור בדים בתעשיית הטקסטיל, באמצעות הסרטונים בקישורים המופיעים בסיכום היחידה. במהלך הפעילויות "על טעם, ריח וצמח" התלמידים יכירו שימושים מסוימים של צמחים בתעשיית המזון, תעשיית התרופות ותעשיית התמרוקים (קוסמטיקה).