חיפוש שיעור

איזה מזל

הועלה ע"י הנהלת האתר

התלמידים למדו בכיתה א' על המחזוריות של עונות השנה. כאשר מלמדים על תנועת כדור הארץ סביב השמש, מפתה להשתמש במחזוריות הזו כעדות למשך ההקפה של כדור הארץ את השמש. הבעיה היא שכדי להסביר למה מיקומו של כדור הארץ סביב השמש גורם להבדלים בטמפרטורות בין העונות, צריך להתייחס לנטיית ציר הסיבוב של כדור הארץ ולשינוי בשטף הקרינה שנגרם בשל שינוי הזווית של הקרקע ביחס לשמש בעונות השונות, וההסבר הזה מורכב מכדי להציגו לתלמידים בכיתה ג'. לפיכך, ביחידה זו בחרנו להתייחס לתופעה מחזורית אחרת שמשתנה לאורך השנה, והיא המיקום של קבוצות הכוכבים בשמיים ("המזלות"). את התופעה הזו קל להדגים באמצעות תוכנת פלנטריום במחשב, ולהסביר אותה באמצעות מודל פשוט שאותו התלמידים ימחישו בגופם.