חיפוש שיעור

לאן נעלמו המים?

הועלה ע"י הנהלת האתר

מטרתה העיקרית של יחידת לימוד זו היא להבהיר לתלמידים להיכן "נעלמים" המים הנראים על פני הקרקע, ולהבין כי חלחול המים לקרקע מאפשר את היווצרותם של מֵי התהום מהם נשאב חלק מן המים בהם אנו משתמשים, ומן הצד השני – כיצד נוצרים שיטפונות.