חזרה על המושגים:אלכסונים,מקבילות,מאונכות,זוויות מדידה,ואומדן של זווית

חיפוש שיעור