מסלול מינימלי

חיפוש שיעור

היישומון יוצר טבלאות מספרים, כשמשימת התלמידים היא למצוא בהן מסלול הנע משמאל לימין, שסכום המספרים בו הוא הקטן ביותר האפשרי. התלמידים יוכלו לתרגל כאן חיבור בשרשרת של מספרים שלמים, שברים, מספרים מעורבים ושברים עשרוניים. תרגילי השברים הפשוטים יהיו תמיד של מכנים זהים, או שילוב של מכנים 2 ו-4.