אומדן תוצאות של פעולות, אומדן כמויות, פיתוח תחושה למספרים גדולים

חיפוש שיעור